Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/170/96-041
Značka schváleného typu TSQ 170/96-041
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.03.1997
Názov meradla Tlakové kalibrátory
Typ meradla PC103IS, PC104, PC104P, PC106, PC106P
Žiadateľ D-Ex Limited, s.r.o., SR
Výrobca Oy Beamex AB, Fínsko
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk