Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/96-040
Značka schváleného typu TSQ 221/97-040
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.03.1997
Názov meradla Trojfázový štvorvodičový statický elektromer jalový pre polopriame zapojenie na meranie jalovej energie
Typ meradla 7EB4
Žiadateľ UHER AG, Rakúsko
Výrobca Uher AG, Postfach 17, Rakúsko
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk