Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/92-1446
Značka schváleného typu TCS 142/92-1446
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.06.1994
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu ENEX
Typ meradla EV-E
Žiadateľ ENEX, s.r.o., SR
Výrobca Lorenz GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk