Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-055
Značka schváleného typu TSQ 142/93-055
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 08.10.1993
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla Kompakt
Žiadateľ Exponent spol. s r.o., ČR
Výrobca Exponent spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 8.10.2003
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk