Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/94-035
Značka schváleného typu TSQ 311/94-035
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 27.09.1994
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo
Typ meradla SVM RV 731
Žiadateľ TREX, spol. s r.o., SR
Výrobca AB Svenska Värmäting SVM, Švédsko
Platnosť dokumentu 20.6.2004
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk