Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/222/93-001
Značka schváleného typu TSQ 222/93-001
Odbor merania 220 - etalóny elektrickej práce
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 24.03.1993
Názov meradla Meracia stanica s automatizovaným mikropočítačom na skúšanie elektromerov
Typ meradla CS-3F-200
Žiadateľ C&CS spol. s r.o., SR
Výrobca VČE Cejchovna Skuteč + C&CS Liptovský Mikuláš + METRA Blansko, ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk