Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 128/93-032
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 06.10.1993
Názov meradla Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej ceny a celkovej ceny
Typ meradla DIBAL 400, DIBAL 100
Žiadateľ Uniprox spol. s r.o., ČR
Výrobca Novatronic S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk