Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/96-065
Značka schváleného typu TSQ 311/96-065
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.10.1997
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo
Typ meradla COMPART DXF 351
Žiadateľ Siemens, s.r.o., vedenie stavby PPC TP II, SR
Výrobca Endress & Hauser AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 30.10.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk