Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/97-012
Značka schváleného typu TSQ 441/97-012
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.09.1997
Názov meradla Laboratórny spektrometer žiarenia gama
Typ meradla GR-320 LAB
Žiadateľ ENVI-2000, s.r.o., ČR
Výrobca EXPLORANIUM GS Ltd., Kanada
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk