Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 25/91-934
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 31.07.1997
Názov meradla Viacvtokový vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad MTW
Žiadateľ Zenner, SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk