Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/421/97-001
Značka schváleného typu TSQ 421/97-001
Odbor merania 421 - refraktometre
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 28.11.1997
Názov meradla Digitálne refraktometre
Typ meradla RFM 100 a RFM 300, modely 110, 130, 310, 320, 330, 332, 340, 342
Žiadateľ ROFA Slovensko, s.r.o., SR
Výrobca Bellingham & Stanley Ltd., Veľká Británia
Platnosť dokumentu 28.11.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk