Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/452/94-006/T
Značka schváleného typu TSQ 452/94-006
Odbor merania 452 - meradlá emisií stabilných zdrojov, detektory úniku plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.01.1997
Názov meradla Analyzátor plynov na meranie spalín
Typ meradla MADUR, v prevedení GA - 40, GA - 40 T a GA - 60
Žiadateľ Sting - Electronic, spol. s r.o., SR
Výrobca Madur Electronics, Rakúsko
Platnosť dokumentu 20.01.2007
Čas platnosti overenia 6 mesiacov (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk