Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/96-252
Značka schváleného typu TSQ 143/96-252
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 27.11.1997
Názov meradla Meracia ústredňa vo funkcii matematického člena prepočítavača množstva plynu
Typ meradla INMAT 66
Žiadateľ CALORIM, spol. s r.o., SR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk