Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/97-043
Značka schváleného typu TSQ 173/97-043
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 25.11.1997
Názov meradla Prevodník tlaku PRESS-EL PG(S), PRESS-EL PT(S), PRESS-EL PL(S)
Typ meradla PRESS-EL PG(S), PRESS-EL PT(S), PRESS-EL PL(S), LEV-EL PG(S), LEV-EL PL(S), LEV-EL PD(S) 1002
Žiadateľ Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko
Výrobca Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk