Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/97-049
Značka schváleného typu TSQ 173/97-049
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 25.11.1997
Názov meradla Prevodník tlaku
Typ meradla DIFF-EL PL, DIFF-EL PLS, DIFF-EL DP, DIFF-EL DPS
Žiadateľ Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko
Výrobca Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk