Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/96-039
Značka schváleného typu TSQ 173/96-039
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 18.11.1997
Názov meradla Prevodníky tlakovej diferencie
Typ meradla DELTABAR S PMD 230/235, DELTABAR S FMD 230/630/633
Žiadateľ Siemens, s.r.o., vedenie stavby PPC TP II, SR
Výrobca Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co., SRN
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk