Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 141/95-177
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 15.04.1997
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné palivá s elektrickým počítadlom CoCa
Typ meradla rad Eurotron Spectra a EUMPD
Žiadateľ Schlumberger Retail Petroleum Systems, Holandsko
Výrobca Schlumberger Retail Petroleum Systems, Holandsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk