Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/97-067
Značka schváleného typu TSQ 311/97-067
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 03.07.1997
Názov meradla Dvojitý merač tepla
Typ meradla MT 200 DS
Žiadateľ EESA, spol. s r.o., ČR
Výrobca EESA, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 3.7.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk