Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/96-063
Značka schváleného typu TSQ 311/96-063
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.08.1997
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo na vodnú paru a parný kondenzát
Typ meradla FC-200 ST
Žiadateľ OneSoft, s.r.o., SR
Výrobca OneSoft, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 21.8.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk