Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/97-024
Značka schváleného typu TSQ 321/97-024
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.10.1997
Názov meradla Odporový snímač teploty
Typ meradla 02170
Žiadateľ ZPA EKOREG, spol. s r.o., ČR
Výrobca ZPA EKOREG, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.10.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk