Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-190
Značka schváleného typu TSQ 128/96-190
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.11.1997
Názov meradla Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti
Typ meradla CT
Žiadateľ Merck, spol. s r.o., SR
Výrobca Ohaus Corporation, USA
Platnosť dokumentu 10.11.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk