Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/92-1403
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 11.12.1997
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla W
Žiadateľ Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, SRN
Výrobca Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk