Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/452/95-015/T
Značka schváleného typu TSQ 452/95-015
Odbor merania 452 - meradlá emisií stabilných zdrojov, detektory úniku plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.09.1997
Názov meradla Analyzátor plynov na meranie spalín
Typ meradla ECOM - CD
Žiadateľ TTI - Energo spol. s r.o., SR
Výrobca rbr Computertechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.09.2007
Čas platnosti overenia 6 mesiacov (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk