Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 32 13/91-876
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 28.10.1997
Názov meradla Odporový snímač teploty
Typ meradla 6311 Pt 500
Žiadateľ PREMEX, spol. s r.o., SR
Výrobca SPANNER-POLLUX GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk