Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 181/95-008
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 17.11.1997
Názov meradla Modulový analyzátor zvuku
Typ meradla 2260
Žiadateľ Brüel & Kjaer, s.r.o., SR
Výrobca Brüel & Kjaer, Dánsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk