Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/181/95-009
Značka schváleného typu TSQ 181/95-009
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.11.1997
Názov meradla Integračný zvukomer
Typ meradla 2236
Žiadateľ Brüel & Kjaer, s.r.o., SR
Výrobca Brüel & Kjaer, Dánsko
Platnosť dokumentu 17.11.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk