Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu
Odbor merania 999 - rôzne druhy meradiel
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.03.1998
Názov meradla Meradlá výrobcu ELIS PLZEŇ, a.s.
Typ meradla Viaceré typy meradiel
Žiadateľ ELIS PLZEŇ, a.s., ČR
Výrobca ELIS PLZEŇ, a.s., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk