Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 128/92-1484
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 19.01.1998
Názov meradla Elektromechanické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C
Typ meradla DISOMAT C
Žiadateľ Schenck-Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca SCHENCK PROCESS GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk