Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/97-045
Značka schváleného typu TSQ 221/97-045
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 23.02.1998
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer pre priame alebo nepriame meranie elektrickej energie
Typ meradla EL.C... (obchodný názov QUANTUM D...)
Žiadateľ Stendhal, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger Electricity, Danubia Zähler GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu 23.2.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk