Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/121/97-249
Značka schváleného typu TSQ 121/97-249
Odbor merania 121 - závažie
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.01.1998
Názov meradla Závažie
Typ meradla Janiš
Žiadateľ Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR
Výrobca Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR
Platnosť dokumentu 12.1.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk