Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-246
Značka schváleného typu TSQ 142/96-246
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 28.01.1998
Názov meradla Merač pretečeného množstva tekutín s dýzou ISA 1932
Typ meradla SIEMENS
Žiadateľ Siemens, s.r.o., ved. stavby PPC TP II, SR
Výrobca SEIKO GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 8 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk