Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/97-060
Značka schváleného typu TSQ 212/97-060
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.02.1998
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla IK-B1
Žiadateľ ABB EJF Instalace, ČR
Výrobca AG Emil Pfiffner & Co., Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 12.2.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk