Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/97-061
Značka schváleného typu TSQ 212/97-061
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.02.1998
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla STE 3/123
Žiadateľ ABB EJF Instalace, ČR
Výrobca RITZ Messwandler GmbH & Co., SRN
Platnosť dokumentu 12.2.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk