Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 221/94-024
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 15.03.1998
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie/činnej energie
Typ meradla Q 402..., K 402...
Žiadateľ Enermet Oy, Fínsko
Výrobca Enermet Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk