Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 141/94-082
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 9
Dátum vydania 14.08.1997
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné palivá s elektrickým počítadlom typu Sunny fy Tatsuno
Typ meradla typový rad BMP 1000
Žiadateľ Benč, spol. s r.o., ČR
Výrobca Benč, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk