Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-253
Značka schváleného typu TSQ 141/96-253
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.04.1998
Názov meradla Kontrolné objemové liehové meradlo
Typ meradla OLM 4Ti
Žiadateľ TEPRON, spol. s r.o., SR
Výrobca TEPRON, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 30.4.2008
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk