Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/91-1029
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 01.04.1998
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla WOLTEX
Žiadateľ Energo Controls, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk