Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 128/92-1330
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 11.02.1998
Názov meradla Laboratórne váhy s hornou miskou s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia 1. triedy presnosti
Typ meradla séria HA
Žiadateľ HELAGO, s.r.o., SR
Výrobca AND, Co., Japonsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk