Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 451/94-014
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 31.03.1998
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla AVL DiGas 4000, AVL DiGas 4000 light, AVL DiCom 4000
Žiadateľ SODIGEM, SR
Výrobca AVL LIST GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk