Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/98-017
Značka schváleného typu TSQ 441/98-017
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.04.1998
Názov meradla Monitor aktivity rádionuklidov s emisiou žiarenia gama v kvapalných výpustiach
Typ meradla BE-BAI 9125
Žiadateľ SIEMENS, s.r.o., Vedenie stavby JE, SR
Výrobca Bauelex Electronics, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk