Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/151/98-021
Značka schváleného typu TSQ 151/98-021
Odbor merania 151 - trhacie stroje a lisy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.03.1998
Názov meradla Elektromechanické skúšobné stroje pre mechanické skúšky textilu, plastov a kovov
Typ meradla T 50 kN, T 100 kN, T 200 kN
Žiadateľ VATEX International,s.r.o., ČR
Výrobca Shirley Developments Limited, Veľká Británia
Platnosť dokumentu 9.3.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk