Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 141/95-177 - Výdajné stojany na kvapalné palivá rad Eurotron Spectra a EUMPD Schlumberger Retail Petroleum Systems, Holandsko 23.01.1996 pdf dokument
TSQ 144/96-207 - Meradlo pretečeného objemu a prietoku kvapalín v čiastočne zatopených potrubiach a v otvorených kanáloch VHQ 500-.. Badger Meter Europa GmbH, SRN 23.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-113 1 Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti 250R, AM500, AM 50, A 2000, A 4000, A 5000 AXIS Sp. z o.o., Poľsko 22.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/94-101 1 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou indikačnou jednotkou typ S20-2760 a S20-2761 SOEHNLE Waagen GmbH & Co, SRN 22.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-133 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti séria EK - G A & D Company Limited, Japonsko 22.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-134 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti séria HF - G A & D Company Limited, Japonsko 22.01.1996 pdf dokument
TSQ 451/94-009 - Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel GATS - 1000 Global Autotech, Kft., Maďarsko 22.01.1996 pdf dokument
TSQ 173/95-023 - Elektrický prevodník tlaku TS MERET, v.o.s., SR 20.01.1996 pdf dokument
TSQ 144/95-175 - Meradlo pretečeného objemu kvapalín v otvorených žľaboch a priepadoch (pracovné meradlo neurčené) AQ 203 so sondou Microsonar Protelcont, s.r.o., SR 19.01.1996 pdf dokument
TSQ 142/95-168 - Elektromagnetické prietokomery Promag 30, Promag 33 E + H Flowtec, Švajčiarsko 16.01.1996 pdf dokument
TSQ 142/95-169 - Vírový prietokomer Prowirl 70 E + H Flowtec, Švajčiarsko 16.01.1996 pdf dokument
TSQ 142/95-170 - Coriolisov hmotnostný prietokomer Promass 60, 63 E + H Flowtec, Švajčiarsko 16.01.1996 pdf dokument
TSQ 140/95-163 - Skúšobné zariadenie na regulovanie a overovanie membránových plynomerov EKVI Justur, s.r.o., SR 15.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-111 - Elektronické plošinové váhy typový rad FG a FG-EC A & D, Limited Company, Japonsko 10.01.1996 pdf dokument
TSQ 140/95-183 - Skúšobné zariadenie pre overovanie bytových a domových vodomerov na studenú vodu JOS - 40 Premex, s.r.o., SR 10.01.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-191 - Objemové prietočné meradlo SF-60, VF-60 Smith Meter GmbH, SRN 04.01.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-192 - Meracia zostava na kvapaliny VK a DK Mess- und Fördertechnik GmbH, SRN 04.01.1996 pdf dokument
TSQ 128/94-069 - Elektronické obchodné váhy NTS 6 a NTS 15 Shang Juen Precision Scale Incorporation, Hongkong 29.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-083 - Elektronické laboratórne váhy Casbee MW 120 SAPSI Computer Price Scale, Taiwan 20.12.1995 pdf dokument
TSQ 351/94-003 - Mikroprocesorový pH-meter Hach One Laboratory pH Meter Hach Company World Headquarters, USA 20.12.1995 pdf dokument
A 14 20/75-251 5 Viacvtokový mokrobežný dvojrozsahový vodomer na studenú vodu VM 3 - 5V, VM 3 - 5VV Premex, spol. s r.o., SR 18.12.1995 pdf dokument
ČS 17 01/90-780 1 Digitálny tlakomer Diptron 3, Diptron 3 plus Wallace and Tiernan GmbH, SRN 15.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-153 - Elektronické obchodné váhy HS-7600P Hana Instruments Co., Ltd, Korea 14.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-067 1 Elektromechanické váhy žeriavové bežné rámové pojazdné s diskontinuálnou indikáciou hmotnosti P - 9027 Ferona a.s., ČR (mechanická časť), Bizerba-Werke, SRN (elektronická časť) 13.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-130 - Elektromechanické hybridné váhy (prestavba) na váženie koľajových vozidiel TRANSPORTA 100 t/14 m Transporta n.p., ČR (mechanická časť), Bizerba-Werke, SRN (elektronická časť) 13.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-131 - Elektromechanické hybridné váhy (prestavba) na váženie cestných vozidiel ST 30-8x3 SMOVA, s.r.o., ČR (mechanická časť), Bizerba-Werke, SRN (elektronická časť) 13.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-131 1 Elektromechanické hybridné váhy (prestavba) na váženie cestných vozidiel ST 30-8x3, ST 30-9x3, ST 60-16x3 a ST 60-18x3 SMOVA, s.r.o., ČR (mechanická časť), Bizerba-Werke, SRN (elektronická časť) 13.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-068 - Elektronické obchodné váhy NT 6 a NT 15 Shang Juen Precision Scale Incorporation, Hongkong 11.12.1995 pdf dokument
TSQ 143/95-165 - Turbínový plynomer Auto - Adjust Equimeter Inc., USA 11.12.1995 pdf dokument
TSQ 142/95-181 - Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu GMDX B-meters S.r.l., Taliansko 08.12.1995 pdf dokument
TCS 142/92-1266 1 Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu VM 3-5 V/1 Premex, spol. s r.o., SR 06.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/93-034 - Elektronické digitálne žeriavové váhy KGW 5 EHP Steuerungs- und Wägetechnik GmbH, SRN 05.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/93-052 - Elektronické digitálne žeriavové váhy LK 5 EHP Steuerungs- und Wägetechnik GmbH, SRN 05.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-064 - Elektromechanické mostové váhy pre cestné vozidlá s odčítacím zariadením PESA WTS EV EM-30 KURTA SERVIS, SR 05.12.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-152 - Mostové váhy pre cestné vozidlá K-MV-40-1 KOVOMETAL, a.s., SR 04.12.1995 pdf dokument
TSQ 311/95-049 - Kalorimetrické počítadlo Picocal Kamstrup Energi A/S, Dánsko 01.12.1995 pdf dokument
TSQ 142/95-188 - Ultrazvukový prietokomer SONO, typový rad 3100, 3300, 4100 Danfoss A/S, Dánsko 30.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-157 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. a 2. triedy presnosti typový rad PG, SG Mettler-Toledo, Švajčiarsko 30.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-163 - Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou ITE... Bizerba-Werke, SRN 28.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-082 - Elektromechanické vážiace zariadenie s číslicovou indikáciou hmotnosti GN 01 ALYA, s.r.o., SR 27.11.1995 pdf dokument
TSQ 451/95-021 - Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel INFRALYT 5000 JUNKALOR GmbH, SRN 27.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-103 2 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT B Carl Schenck AG, SRN 24.11.1995 pdf dokument
TSQ 116/95-011 - Elektronický taxameter MPT-3CL TOROLA electronic, s.r.o., ČR 13.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-116 - Neautomatické elektronické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DMA-02 DMA-02 GASSNER Wiege- und Messtechnik, GmbH, Rakúsko 10.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-164 - Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou so snímačmi zaťaženia tenzometrickými, resp. s elektromagnetickou kompenzáciou s vyhodnocovacou jednotkou ITU-... Bizerba-Werke, SRN 08.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-165 - Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou so snímačmi zaťaženia tenzometrickými, resp. s elektromagnetickou kompenzáciou s vyhodnocovacou jednotkou ITL-... Bizerba-Werke, SRN 08.11.1995 pdf dokument
TSQ 311/95-048 - Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného parou ETM 3.2 ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR 07.11.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-105 1 Elektromagnetické kompenzačné váhy PR 803, PR 1203, PR 2003DR, PR 8002, PR 8002DR Mettler-Toledo 02.11.1995 pdf dokument
TSQ 452/94-010 - Analyzátor plynov na meranie spalín TESTO 342-1,2,3 a TESTO 343-1,3 TESTO GmbH & Co., SRN 31.10.1995 pdf dokument
TSQ 452/95-022 - Analyzátor plynov na meranie spalín TESTO 350 TESTO GmbH & Co., SRN 31.10.1995 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk