Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 311/95-044 - Kalorimetrické počítadlo Delta-tech split Techem AG, SRN 19.07.1995 pdf dokument
TSQ 181/95-014 - Diagnostický audiometer DA 74 Rexton Danplex A/S, Dánsko 19.07.1995 pdf dokument
TCS 142/92-1189 1 Jednovtokový lopatkový suchobežný vodomer na studenú vodu ETK E. Wehrle, SRN 12.07.1995 pdf dokument
TCS 142/92-1190 2 Jednovtokový lopatkový suchobežný vodomer na teplú vodu ETW E. Wehrle, SRN 12.07.1995 pdf dokument
TCS 143/92-1178 3 Turbínový plynomer rad D Premagas s.r.o., SR 11.07.1995 pdf dokument
TSQ 141/94-123 - Objemové prietočné meradlá na kvapaliny rad 94, 95, 96 a 97 Poličské strojírny, a.s., ČR 11.07.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-087 - Elektronické samoobslužné váhy ML 8 LIBRA, spol. s r.o., SR 10.07.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-128 - Elektronické váhy 3. triedy presnosti typový rad SPIDER Mettler-Toledo, Švajčiarsko 04.07.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-132 - Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou, s tenzometrickým snímačom zaťaženia, 3. triedy presnosti AXIS B2000/P AXIS, Sp. z o.o., Poľsko 04.07.1995 pdf dokument
TSQ 311/95-041 - Kalorimetrické počítadlo FAMET PV DIREGT s.r.o., ČR 03.07.1995 pdf dokument
ČS 14 23/88-681 1 Bubnový vodomer Vb 1 až Vb 7 Chirana, SR 03.07.1995 pdf dokument
TSQ 341/95-003 - Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny GAC 2000 DICKEY - john Corporation, USA 03.07.1995 pdf dokument
TSQ 131/95-019 - Výčapné nádoby sklenené KH 25900, KH 25015, KH 25927 Sklárne Poltár a.s., SR 30.06.1995 pdf dokument
TSQ 452/95-016 - Analyzátor plynov na meranie spalín ECOM - JN rbr Computertechnik GmbH, SRN 30.06.1995 pdf dokument
TSQ 452/95-018 - Analyzátor plynov na meranie spalín ECOM - SG+ rbr Computertechnik GmbH, SRN 30.06.1995 pdf dokument
TSQ 111/95-007 - Odvaľovacie, odmeriavacie zariadenie na meranie dĺžky obalovej fólie MDL-9410 na rezacom zariadení BIELONNI 800 PPF CHEMOSVIT CHEM, a.s., SR 29.06.1995 pdf dokument
TSQ 116/95-006 - Elektronický taxameter TJM - 03 VTS - elektro, SR 27.06.1995 pdf dokument
TSQ 452/95-015 - Analyzátor plynov na meranie spalín ECOM - CD rbr Computertechnik GmbH, SRN 20.06.1995 pdf dokument
TSQ 111/94-004 - Odvaľovacie, odmeriavacie zariadenie na meranie dĺžky káblov PREVEL 01 Jozef Dostál, SR 20.06.1995 pdf dokument
TSQ 452/95-017 - Analyzátor plynov na meranie spalín ECOM - KD rbr Computertechnik GmbH, SRN 15.06.1995 pdf dokument
TSQ 142/95-156 - Viacvtokový lopatkový horizontálny vodomer na studenú vodu MO-N Qn 2.5 ABB Kent Messtechnik, SRN 09.06.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-109 - Elektronické obchodné váhy typový rad K 15 Lubelskie Fabryky Wag, Poľsko 08.06.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-110 - Elektronické plošinové váhy typový rad TP Lubelskie Fabryky Wag, Poľsko 08.06.1995 pdf dokument
TSQ 143/94-095 - Dvojkanálový prepočítavač množstva plynu so záznamom dát ZOD - 4P ELGAS s.r.o., ČR 07.06.1995 pdf dokument
TSQ 452/94-006 - Analyzátor plynov na meranie spalín MADUR GA - 60 madur Electronics, Rakúsko 31.05.1995 pdf dokument
TCS 311/92-1161 1 Odporové snímače teploty ako členy merača tepla OT 5 Premex s.r.o., SR 30.05.1995 pdf dokument
ČS 32 13/88-693 3 Odporové snímače teploty ako členy merača tepla OT 1 Premex s.r.o., SR 30.05.1995 pdf dokument
TSQ 311/95-042 - Kalorimetrické počítadlo - člen merača tepla MWZ 03 Eduard Schinzel GmbH, Rakúsko 30.05.1995 pdf dokument
TCS 311/92-1480 3 Merač pretečeného množstva tepla CALOR 20 COMAC CAL spol. s r.o., ČR 29.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-122 - Elektromechanické automatické koľajové váhy pre váženie železničných vozňov za pohybu Tenzona/Toledo TSN 8142 TENZONA spol. s r.o., SR 26.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-129 - Váhy určené pre poštový styk s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia, 2. triedy presnosti FRAMA, model 6000 S, model 6000 SC FRAMA AG, Švajčiarsko 25.05.1995 pdf dokument
TSQ 140/95-154 - Skúšobné zariadenie pre regulovanie a overovanie membránových plynomerov s maximálnym prietokom do 15 m3.h-1 CHIRANA, SR 23.05.1995 pdf dokument
TSQ 140/95-153 - Skúšobné zariadenie pre kalibráciu a overovanie membránových plynomerov s maximálnym prietokom do 16 m3/h Justur s.r.o., SR 19.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-126 - Elektronické poštové váhy PSC 30-3 LIBRA, spol. s r.o., SR 18.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-127 - Elektronické dvojrozsahové váhy PS 5 a PS 33 LIBRA, spol. s r.o., SR 18.05.1995 pdf dokument
TCS 142/92-1512 1 Viacvtokový vodomer na studenú vodu MNR ABB Kent Messtechnik, SRN 18.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/93-009 1 Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu MARS Pfister Waagen GmbH, SRN 18.05.1995 pdf dokument
TSQ 143/95-129 - Membránový plynomer BK Premagas s.r.o., SR 11.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-106 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti typový rad SR Mettler-Toledo, Švajčiarsko 05.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-056 - Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny SUPREMA, model 500, 750, 1000, 1500, 2000 a 4500 NOVATRONIC, S.A., Španielsko 05.05.1995 pdf dokument
TSQ 311/94-033 1 Viacfunkčné kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného vodou CALMEX Premex spol. s r.o., SR 02.05.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-120 - Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti NTW 100/NTW 101 Helmac s.r.l., Taliansko 27.04.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-121 - Elektromechanické váhy s výpočtom ceny EP-10 CAS Corporation, Korea 27.04.1995 pdf dokument
TSQ 212/93-002 3 Merací transformátor prúdu MTP 250/5 A ZPA Křižík, a.s., SR 21.04.1995 pdf dokument
TSQ 128/94-103 1 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT B Carl Schenck AG, SRN 21.04.1995 pdf dokument
TSQ 142/95-141 - Ultrazvukový prietokomer ako súčasť merača tepla EEM I alebo Multical II EEMQ II Danfoss A/S, Dánsko 18.04.1995 pdf dokument
TSQ 142/95-140 - Ultrazvukový prietokomer na teplú vodu Ultraflow II Kamstrup Energi, Dánsko 18.04.1995 pdf dokument
TSQ 128/95-105 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti typový rad PR Mettler - Toledo, Švajčiarsko 18.04.1995 pdf dokument
ČS 14 33/81-416 2 Turbínový plynomer TRZ 03 RMG Messtechnik GmbH, Pintsch-Gerätetechnik, SRN 11.04.1995 pdf dokument
TSQ 222/93-007 1 Trojfázový trojsystémový statický elektromer na meranie činnej energie striedavého elektrického prúdu 7EC4... Uher AG, Rakúsko 11.04.1995 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk