Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 132/94-008 - Prepravné nerezové sudy 30 l a 50 l KEG Thielmann Container Systeme GmbH, SRN 08.11.1994 pdf dokument
TSQ 140/94-104 - Skúšobné zariadenie pre overovanie bytových a domových vodomerov na teplú a studenú vodu Mikroterm JUSTUR s.r.o., SR 07.11.1994 pdf dokument
TCS 141/92-1196 4 Výdajné stojany na kvapalné palivá Adast 896, 899, 899...PRIMA Adast Systems a.s., ČR 07.11.1994 pdf dokument
TCS 141/92-1228 4 Výdajné stojany Adast na kvapalné palivá rad 4300 Adast Systems a.s., ČR 07.11.1994 pdf dokument
TCS 221/91-1098 1 Trojfázový trojsystémový statický elektromer -K320N-, -K310N- Enermet Oy, Fínsko 21.10.1994 pdf dokument
TCS 221/91-1101 1 Trojfázový dvojsystémový statický elektromer -K320-, -K310- Enermet Oy, Fínsko 21.10.1994 pdf dokument
TSQ 128/94-085 - Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia Typový rad SM a A CHYO, Japonsko 20.10.1994 pdf dokument
TSQ 452/94-008 - Detektor úniku zemného plynu DUP 07 UTK - Anton Kovaľ, SR 20.10.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-111 - Výdajné stojany na kvapalné palivá rad F-LINE MPD Petroltecnica di R. Fässler SA, Švajčiarsko 20.10.1994 pdf dokument
TCS 141/92-1296 1 Piestové prietočné meradlo s vysielačom impulzov fy Kienzle typu IG 2153-08 NP 1000 Nuovo Pignone S.p.A., Taliansko 20.10.1994 pdf dokument
TSQ 321/93-003 1 Lekársky teplomer normálny s maximálnym zariadením Klinskoje P.O. Termopribor, Rusko 10.10.1994 pdf dokument
TSQ 126/93-053 - Dávkovacie váhy typový rad NE PAGLIERANI Sas., Taliansko 10.10.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-018 - Merací transformátor prúdu AMT-0 50/5, AMT-0 75/5, AMT-0 800/5 Transzvill k.f.t., Maďarsko 07.10.1994 pdf dokument
ČS 14 01/88-652 1 Skúšobňa prietočných meradiel Benzinol TZ Žilina - sekundárny etalón pretečeného objemu technických kvapalín 2. rádu Benzinol a.s., SR 06.10.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-109 - Elektrické počítadlo k piestovým prietočným meradlám na kvapaliny EC 2000 Tankanlagen Salzkotten GmbH, SRN 04.10.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-110 - Výdajné stojany na kvapaliny typový rad MPD-2000 Tankanlagen Salzkotten GmbH, SRN 04.10.1994 pdf dokument
TSQ 130/94-015 - Etalónová odmerná nádoba - sekundárny etalón objemu kvapalín 2. rádu ON-10 a ONT-10 Štefan Kolesár, súkr. podnik, SR 03.10.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-105 - Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu HELIX, séria 4000 ABB Kent Messtechnik, SRN 27.09.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-035 - Kalorimetrické počítadlo SVM RV 731 AB Svenska Värmäting SVM, Švédsko 27.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-006 - Merací transformátor prúdu ASM-0 300/5, ASM-0 750/5, ASM-0 1500/5 Transzvill k.f.t., Maďarsko 23.09.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-011 - Elektromechanické obchodné váhy ML 7 LIBRA, spol. s r.o., SR 23.09.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-102 - Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu GSD B METERS, s.r.l., Taliansko 22.09.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-103 - Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu GSD B METERS, s.r.l., Taliansko 22.09.1994 pdf dokument
TCS 141/92-1301 1 Ovládacia jednotka k výdajným stojanom na kvapaliny SINP Nuovo Pignone S.p.A., Taliansko 20.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-008 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V1 100/5, ..150/5, ..200/5, ..250/5, ..300/5, ..400/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-009 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V2 200/5, ..250/5, ..300/5, ..400/5, ..500/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-010 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V3 500/5, ..600/5, ..750/5, ..1000/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-011 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V1 75/5, .100/5, .150/5, .200/5, .250/5, .300/5, .400/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-012 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V2 200/5, ..250/5, ..300/5, ..400/5, ..500/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-013 - Séria násuvných prístrojových prúdových transformátorov T1P V3 500/5, ..600/5, ..750/5, ..1000/5 ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 221/94-024 - Trojfázový statický trojsystémový kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie PQ 402... Enermet Oy, Fínsko 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 221/94-025 - Trojfázový statický trojsystémový kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie PQ 405... Enermet Oy, Fínsko 12.09.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-100 - Jednovtokový bytový vodomer na studenú vodu SPX 1.5 Spanner Pollux, SRN 06.09.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-101 - Jednovtokový bytový vodomer na teplú vodu SPX 1.5 Spanner Pollux, SRN 06.09.1994 pdf dokument
TSQ 140/94-099 - Skúšobné zariadenie pre regulovanie a overovanie priemyselných, rotačných a turbínových plynomerov Justur, s.r.o., SR 02.09.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1374 3 Hmotnostný coriolisov prietokomer Micro Motion Fisher-Rosemount AG., Holandsko + Micro Motion Inc., USA 01.09.1994 pdf dokument
TSQ 321/94-007 - Odporové snímače teploty MERET ST. MERET v.o.s., SR 29.08.1994 pdf dokument
ČS 14 20/91-869 1 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu Jam 3 Premex s.r.o, SR 20.08.1994 pdf dokument
ČS 14 25/91-870 1 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu Jah 3 Premex s.r.o, SR 20.08.1994 pdf dokument
ČS 14 25/91-929 4 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu Jh3-V/3 P Premex s.r.o, SR 20.08.1994 pdf dokument
TCS 142/91-1005 4 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu Jm3-V/3 P Premex s.r.o, SR 20.08.1994 pdf dokument
TCS 311/92-1395 2 Odporový snímač teploty ako člen merača tepla 112 81 ZPA Ekoreg Ústí nad Labem s.r.o., ČR 18.08.1994 pdf dokument
TSQ 311/93-014 1 Kalorimetrické počítadlo merača tepla (vodná para, voda) DAMATROL MC 512 Valmet Automation Inc., Fínsko 15.08.1994 pdf dokument
TSQ 160/94-001 - Stacionárne overovacie zariadenie STC 1601.25 VDO Kienzle 15.08.1994 pdf dokument
TSQ 160/94-003 - Overovacie zariadenie STC 1601.17 VDO Kienzle 15.08.1994 pdf dokument
TSQ 321/94-005 - Odporové snímače teploty PS 123, PH 142, PH 143 Schlumberger Industries, Francúzsko 12.08.1994 pdf dokument
TSQ 321/94-004 - Odporové snímače teploty S 1. Danfoss A/S, Dánsko 12.08.1994 pdf dokument
TCS 142/91-1005 2 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu Jm3-V/3, Jm3-V/3-k, Jm3-V/3-m Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
TCS 142/91-1005 3 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu Jm3-V/3, Jm3-V/3-k, Jm3-V/3-m Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
ČS 14 25/91-929 2 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu Jh3-V/3, Jh3-V/3-k, Jh3-V/3-m Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk