Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
ČS 14 25/91-929 3 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu Jh3-V/3, Jh3-V/3-k, Jh3-V/3-m Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
ČS 14 25/86-615 1 Lopatkový suchobežný vodomer na teplú vodu Jh2-V/2 Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
ČS 14 25/89-723 2 Skrutkové vertikálne vodomery Ak 50, Ak 80, Ak 100 Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
A 14 20/75-251 4 Viacvtokový mokrobežný dvojrozsahový vodomer VM 3-5 V Premex s.r.o., SR 10.08.1994 pdf dokument
CS 17 20/91-862 1 Tonometer ortuťový TONO 40 Color Chirana-Prema a.s., SR 10.08.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-033 - Viacfunkčné kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného teplou vodou Calmex Premex spol. s r.o., SR 09.08.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-010 - Prenosné váhy na meranie a kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel PT 300-DW Intercomp Corporation, USA 08.08.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-096 - Vírový prietokomer fy Fisher – Rosemount na meranie prietoku a pretečeného objemu studenej a teplej vody 8800 Smart Vortex Rosemount Inc., USA 05.08.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-097 - Vírový prietokomer fy Fisher – Rosemount na meranie prietoku a pretečeného objemu prehriatej a sýtej pary 8800 Smart Vortex Rosemount Inc., USA 05.08.1994 pdf dokument
TSQ 143/94-098 - Vírový prietokomer fy Fisher – Rosemount na meranie prietoku a pretečeného objemu homogénnych a jednofázových plynov 8800 Smart Vortex Rosemount Inc., USA 05.08.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-125 - Piestové prietočné meradlo na kvapalné plyny LUX 60 Nuova Migas S.r.l., Taliansko 28.07.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-126 - Výdajné stojany na kvapalné plyny MT 74, MT 89 Nuova Migas S.r.l., Taliansko 28.07.1994 pdf dokument
TSQ 311/93-010 2 Kalorimetrické počítadlo Steamtronic C Onesoft spol. s r.o., SR 21.07.1994 pdf dokument
TSQ 311/93-010 3 Kalorimetrické počítadlo Steamtronic B Onesoft spol. s r.o., SR 21.07.1994 pdf dokument
TSQ 142/93-017 1 Elektromagnetický prietokomer MP - 103, MP - 203 Meris spol. s r.o., SR 20.07.1994 pdf dokument
TSQ 128/94-084 - Elektromechanické váhy pre váženie koľajových vozidiel F92 - 1292 Ferona a.s., ČR 19.07.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-030 - Ultrazvukový merač tepla Sonogyr WSD2C, WSD3C, WSD4, WSD5, WSD6 Landis & Gyr, Building Control GmbH, SRN 08.07.1994 pdf dokument
TCS 311/92-1480 2 Kompaktný merač tepla CALMET 20 KOMAC-CALL spol. s r.o., ČR 01.07.1994 pdf dokument
TSQ 452/94-003 - Analyzátor spalín GACO - SN LOY GmbH, SRN 30.06.1994 pdf dokument
TSQ 128/94-066 - Elektromechanické váhy na meranie a kontrolu nápravových zaťažení cestných vozidiel NAVA - 12T BRUTO spol. s r.o., SR 27.06.1994 pdf dokument
TCS 311/92-1395 1 Odporový snímač teploty ako člen merača tepla 112 81 ZPA Ekoreg Ústí n/L. s.r.o., ČR 24.06.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-007 - Merací transformátor UTD 123 Arteche, Španielsko 24.06.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-031 - Prepočítavač pre technické plyny GASTRONIC A Onesoft, s.r.o., SR 22.06.1994 pdf dokument
TCS 311/91-1009 1 Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného vodou ETM 1.01 Elis Plzeň spol. s r.o., ČR 21.06.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-023 - Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla CF 100 Schlumberger Industries, Francúzsko 21.06.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-083 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu Tamat HLS, Poľsko 20.06.1994 pdf dokument
TSQ 142/94-091 - Jednovtokový vodomer na studenú vodu Tamat HLS, Poľsko 20.06.1994 pdf dokument
TSQ 181/94-005 - Zvukomer Norsonic 116 Norsonic, Nórsko 20.06.1994 pdf dokument
TSQ 180/94-006 - Akustický kalibrátor Norsonic 1251 Norsonic, Nórsko 20.06.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1446 - Jednovtokový vodomer na studenú vodu ENEX EV-E Lorenz GmbH, SRN 20.06.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1447 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu ENEX EV-E Lorenz GmbH, SRN 20.06.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-045 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. a 2. triedy presnosti typové rady AB, PB, GB Mettler-Toledo, Švajčiarsko 15.06.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-049 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. a 3. triedy presnosti typový rad SB Mettler-Toledo, Švajčiarsko 15.06.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-050 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 1., 2. a 3. tr. presnosti typový rad PM Mettler-Toledo, Švajčiarsko 15.06.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-046 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. triedy presnosti typový rad AT Mettler-Toledo, Švajčiarsko 15.06.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-082 - Výdajné stojany na kvapalné palivá typový rad BMP 1000 Benč, spol. s r.o., ČR 10.06.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-081 - Meracia zostava na kvapaliny GMVZE 1003 F. A. Sening GmbH, SRN 08.06.1994 pdf dokument
TSQ 141/94-080 - Meracia zostava na kvapaliny K 1004 A. Haar GmbH, SRN 08.06.1994 pdf dokument
TCS 173/92-1202 1 Prevodník tlaku INDpress 02 INDpress spol. s r.o., ČR 01.06.1994 pdf dokument
TCS 311/92-1482 1 Kompaktný merač tepla MT 200 Elitex s.p., ČR 25.05.1994 pdf dokument
TSQ 451/94-001 1 Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel Paltest JT 283 - LED/P Brisk a.s., ČR 24.05.1994 pdf dokument
TSQ 142/93-017 - Elektromagnetický prietokomer MP - 103 Meris spol. s r.o., SR 20.05.1994 pdf dokument
TSQ 128/94-067 - Elektromechanické váhy žeriavové bežné rámové pojazdné s diskontinuálnou indikáciou hmotnosti P - 9027 Ferona a.s., ČR 19.05.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1529 - Príložný ultrazvukový prietokomer 990 Controlotron, USA 19.05.1994 pdf dokument
TSQ 142/93-001 2 Merač pretečeného množstva tekutín so škrtiacimi orgánmi Mattech Mattech spol. s r.o., ČR 18.05.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-029 - Dvojokruhové kalorimetrické počítadlo pre okruh vykurovania a objektové meranie množstva a parametr. teplej úžitkovej vody Maxtronic TUV Onesoft spol. s r.o., SR 16.05.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1380 1 Meradlo pretečeného množstva vodnej pary, studenej a teplej vody a meradlo pretečeného množstva plynu snímač YF 100 *E, YFA 11 *E Rota-Yokogawa, SRN 15.05.1994 pdf dokument
TSQ 222/93-001 1 Meracia stanica s automatizovaným mikropočítačom na skúšanie elektromerov CS-3F-200 VČE Cejchovna Skuteč, ČR 15.05.1994 pdf dokument
TSQ 311/94-027 - Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného vodnou parou ETM 3.11 Elis Plzeň spol. s r.o., ČR 12.05.1994 pdf dokument
TSQ 212/94-005 - Merací transformátor CTE 123 Arteche, Španielsko 06.05.1994 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk