Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 128/93-017 - Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia FX-40 AND, Japonsko 03.02.1994 pdf dokument
TSQ 172/94-012 - Programovateľný merač krvného tlaku ABPM-02 Meditech KFT, Maďarsko 26.01.1994 pdf dokument
CS 14 20/91-937 1 Mokrobežný vodomer na studenú vodu Maddalena CD ONE CD 74.... Maddalena, Taliansko 12.01.1994 pdf dokument
CS 14 25/91-938 1 Mokrobežný vodomer na teplú vodu Maddalena CD ONE CD 74.... Maddalena, Taliansko 12.01.1994 pdf dokument
TSQ 142/93-001 1 Merač pretečeného množstva tekutín so škrtiacimi orgánmi Mattech Mattech spol. s r.o., ČR 10.01.1994 pdf dokument
TCS 142/92-1381 - Meradlo pretečeného množstva vodnej pary, vody, plynu a spotreby tepla E 83 Foxboro, USA, Contrec, Austrália, Promac, USA, Rochester Instr. 03.01.1994 pdf dokument
TSQ 128/93-038 - Elektromechanické váhy jednomiskové 3. triedy presnosti Digi 2000, model č. 50 2000 Wedo-Werner Dorsch GmbH, SRN 31.12.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-040 - Elektromechanické váhy jednomiskové 3. triedy presnosti Accurat 2000, model č. 50 2200 Wedo-Werner Dorsch GmbH, SRN 31.12.1993 pdf dokument
TCS 128/91-1010 1 Mostové koľajové váhy Tenzona - Digitol Tenzona spol. s r.o., SR 30.12.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-067 - Skúšobné zariadenie pre regulovanie a overovanie membránových plynomerov do prietoku 15 m3/h SPP š.p., SR 20.12.1993 pdf dokument
ČS 31 15/91-864 3 Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla PREMACAL, PREMACAL D KP 2, KP 2 D Premex, s.r.o., SR 17.12.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-042 - Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia séria TS/TP Ohaus Corporation, USA 13.12.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-030 - Elektromechanické váhy SM-25A, prevedenie 6/15 kg Teraoka Weigh-System Pte. Ltd., Singapore 10.12.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1433 1 Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla YFCT-3AA4 Yokogawa, Japonsko 10.12.1993 pdf dokument
TSQ 212/93-001 - Merací transformátor prúdu T1P V1 300/5A, 400/5A, T1P V2 200/5A, T1P V3 500/5A, 600/5A ZTS Vinuta Rajec š.p., SR 09.12.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-065 - Merač pretečeného množstva tekutín s klasickou Venturiho trubicou Valmet Valmet Automation Inc., Fínsko 09.12.1993 pdf dokument
TSQ 341/93-001 1 Vlhkomer obilnín a olejnín HE-90 Pfeuffer GmbH Mess- und Prüfgeräte, SRN 08.12.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-029 - Elektronický prepočítavač objemu plynu MK-1 Premagas s.r.o., SR 06.12.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-031 1 Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej ceny a celkovej ceny DIBAL 400, DIBAL 100 Novatronic, S.A., Španielsko 06.12.1993 pdf dokument
TSQ 212/93-002 - Merací transformátor prúdu MTP 100/5 A, 150/5 A, 200/5 A, 300/5 A, 400/5 A, 500/5 A ZPA Křižík, a.s., SR 02.12.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-041 - Skúšobné zariadenie pre overovanie bytových a domových vodomerov na teplú a studenú vodu Gravoterm Justur, SR 26.11.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-064 - Viacotvorová rýchlostná sonda merania prietoku v zostave meracieho reťazca VRS ß2 0,8476, VRS ß2 0,6850, VRS ß2 0,5996 Ing. Ján Plášek, CSc., SR 26.11.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-036 - Elektromechanická závesná váha H 303, prevedenie P1 a P4 Slovenské elektrotechnické závody a.s., SR 24.11.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-009 - Elektrický prevodník absolútneho tlaku ADA-4.., ADA-M.. GRW Druckmesstechnik Teltow GmbH, SRN 17.11.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-010 - Elektrický prevodník absolútneho tlaku DA-4.., DA-M.. GRW Druckmesstechnik Teltow GmbH, SRN 17.11.1993 pdf dokument
TSQ 172/93-008 - Digitálny tonometer Erka OS 90-30 Richard Kallmeyer Nachf. Bad Tölz, SRN 17.11.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-016 - Osemkanálový monitor teploty GNX 8024/M Grapy spol. s r.o., SR 16.11.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-016 1 Meradlo pretečeného množstva vodnej pary Annubar Diamond II Dieterich Standard, USA + Honeywell Inc, USA 12.11.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-016 2 Meradlo pretečeného množstva studenej a teplej vody a technických plynov Annubar Diamond II Dieterich Standard, USA + Honeywell Inc, USA 12.11.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-030 - Elektronický prepočítavač objemu plynu RQ-78 ReCon spol. s r.o., ČR 09.11.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-036 - Piestové prietočné meradlo SB 100 Bennet & Sauser, AG, Švajčiarsko 08.11.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-037 - Výdajné stojany rada E 800 Bennet & Sauser, AG, Švajčiarsko 08.11.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1480 1 Kompaktný merač tepla CALMET 20 - KMH 20 KOMAC-call spol. s r.o., ČR 03.11.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1332 1 Kalorimetrické počítadlo MPT 31 Vzduchotechnika a.s. Z5/Výr. elektro, SR 02.11.1993 pdf dokument
TCS 142/92-1374 2 Hmotnostný coriolisov prietokomer Micro Motion Fisher-Rosemount AG., Holandsko + Micro Motion Inc., USA 01.11.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-060 - Membránový plynomer Typový rad PG, veľkosť G4 a G6 Premagas, Chirana-Prema Holding, SR 25.10.1993 pdf dokument
CS 14 01/88-846 1 Skúšobné zariadenie na overovanie prietokomerov a prietokomerných častí meračov tepla Vedeckovýskumný uhoľný ústav a.s., ČR 21.10.1993 pdf dokument
TCS 142/92-1263 - Meradlo pretečeného množstva vodnej pary a spotreby tepla SPIRAFLO Spirax Sarco Ltd., Veľká Británia 14.10.1993 pdf dokument
TCS 142/92-1264 - Meradlo pretečeného množstva vodnej pary a spotreby tepla GILFLO B, GILFLO SPOOL Spirax Sarco Ltd., Veľká Británia 14.10.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-020 - Meracia stanica elektromerov a optoelektronické snímače s vyhodnoc. zariadením a radnice CS-3f-200 (radnice P 039) VČE - cejchovna Skuteč, ČR, Dobos Ltd., Maďarsko, Metra Blansko, ČR 14.10.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-017 - Kalorimetrické počítadlo ALLOTHERM Bopp & Reuther Wasserzähler GmbH, SRN 13.10.1993 pdf dokument
CS 3102/89-714 1 Skúšobné zariadenie pre overovanie snímačov teploty TPS 2 Eduard Schinzel GmbH, Rakúsko 12.10.1993 pdf dokument
TSQ 321/93-003 - Lekársky teplomer normálny s maximálnym zariadením Klinskoje P.O. Termopribor, Rusko 11.10.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-055 - Elektromagnetický prietokomer Kompakt Exponent spol. s r.o., ČR 08.10.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-032 1 Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej ceny a celkovej ceny DIBAL 400, DIBAL 100 Novatronic S.A., Španielsko 06.10.1993 pdf dokument
TSQ 441/93-001 - Monitor rádioaktivity kvapalných výpustí MR-100 VILLA s.r.o., SR 29.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-022 - Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu VM 7 V/1 Premex spol. s r.o., SR 27.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-047 - Viacvtokový vodomer na studenú vodu MNK E. Wehrle, SRN 14.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-048 - Viacvtokový vodomer na studenú vodu MTK E. Wehrle, SRN 14.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-051 - Viacvtokový vodomer na studenú vodu MNK E. Wehrle, SRN 14.09.1993 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk