Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 212/93-002 4 Merací transformátor prúdu MTP Křižík, a.s., SR 25.02.1998 pdf dokument
TSQ 321/98-027 - Lekársky teplomer pre predčasne narodené deti Geraberger Thermometerwerk GmbH, SRN 23.02.1998 pdf dokument
TSQ 321/98-026 - Lekársky teplomer digitálny maximálny Geraberger Thermometerwerk GmbH, SRN 23.02.1998 pdf dokument
TSQ 321/98-025 - Lekársky teplomer galinstanový s maximálnym zariadením Geraberger Thermometerwerk GmbH, SRN 23.02.1998 pdf dokument
TSQ 221/97-045 - Trojfázový statický kombinovaný elektromer pre priame alebo nepriame meranie elektrickej energie EL.C... (obchodný názov QUANTUM D...) Schlumberger Electricity, Danubia Zähler GmbH, Rakúsko 23.02.1998 pdf dokument
TCS 143/92-1178 4 Turbínový plynomer rad D Premagas, s.r.o., SR 13.02.1998 pdf dokument
ČS 14 33/76-277 1 Turbínový plynomer RPT 3 Premagas, s.r.o., SR 13.02.1998 pdf dokument
TSQ 212/97-061 - Merací transformátor napätia STE 3/123 RITZ Messwandler GmbH & Co., SRN 12.02.1998 pdf dokument
TSQ 212/97-060 - Merací transformátor prúdu IK-B1 AG Emil Pfiffner & Co., Švajčiarsko 12.02.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-284 - Elektronické obchodné váhy LP-...-CN a LP-...-CF Mettler Toledo Changzhou Scale Ltd., Čína 12.02.1998 pdf dokument
TCS 128/92-1330 1 Laboratórne váhy s hornou miskou s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia 1. triedy presnosti séria HA AND, Co., Japonsko 11.02.1998 pdf dokument
TSQ 143/95-151 1 Plynomer s rotačnými piestami DKZ Premagas, s.r.o., SR 10.02.1998 pdf dokument
TSQ 128/95-161 1 Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. triedy presnosti konštrukčný typ BC BC 100 Sartorius AG, SRN 09.02.1998 pdf dokument
TSQ 142/97-275 - Viacvtokový vodomer na studenú vodu AQUASTAR G2 ES Gabriel, inženýrská, stavební a obchodní firma, ČR 02.02.1998 pdf dokument
TSQ 451/96-029 1 Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel BOSCH ETT 008.70 Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, SRN 31.01.1998 pdf dokument
TCS 141/92-1228 10 Výdajné stojany Adast rad 4600 a 4700 Adast Systems, a.s., ČR 30.01.1998 pdf dokument
TSQ 142/96-246 - Merač pretečeného množstva tekutín s dýzou ISA 1932 SIEMENS SEIKO GmbH, Rakúsko 28.01.1998 pdf dokument
TSQ 311/97-068 - Merač tepla Grundfos EM 6, EM 10, EM 25, EM 50, EM 100 Grundfos A/S, Dánsko 23.01.1998 pdf dokument
TCS 141/92-1196 8 Výdajné stojany Adast rad 896 Adast Systems, a.s., ČR 23.01.1998 pdf dokument
TCS 141/92-1228 9 Výdajné stojany Adast rad 4000 Adast Systems, a.s., ČR 23.01.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-258 1 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT F DISOMAT F SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 19.01.1998 pdf dokument
TSQ 128/96-176 2 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT S DISOMAT S SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 19.01.1998 pdf dokument
TSQ 128/95-107 1 Elektromechanické váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel DGW-B SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 19.01.1998 pdf dokument
TSQ 128/94-103 3 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT B DISOMAT B SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 19.01.1998 pdf dokument
TCS 128/92-1484 1 Elektromechanické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C DISOMAT C SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 19.01.1998 pdf dokument
TCS 142/91-1043 1 Elektromagnetický prietokomer MAG Danfoss A/S, Dánsko 19.01.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-275 - Elektronické obchodné váhy ML Acu a ML Bat LIBRA, spol. s r.o., SR 16.01.1998 pdf dokument
TSQ 121/97-249 - Závažie Janiš Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR 12.01.1998 pdf dokument
TSQ 143/97-293 - Elektronický prepočítavač množstva plynu s teplotnou korekciou UNIFLO 902/903 TC Schlumberger Rombach GmbH, SRN 19.12.1997 pdf dokument
TSQ 128/96-213 - Neautomatické vážiace zariadenie AD-1 A & D Company, Limited, Japonsko 18.12.1997 pdf dokument
TSQ 128/97-271 - Mobilné váhy RPW 2100 RAVAS Europe b.v., Holandsko 15.12.1997 pdf dokument
TSQ 141/97-292 - Objemové prietočné meradlá na kvapaliny rad MKA Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co, SRN 15.12.1997 pdf dokument
TCS 142/92-1403 1 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu W Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, SRN 11.12.1997 pdf dokument
TCS 142/92-1402 1 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu K Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, SRN 11.12.1997 pdf dokument
TSQ 128/97-265 - Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti typový rad B Ohaus Corporation, USA 10.12.1997 pdf dokument
TSQ 128/97-276 - Automatické koľajové váhy SIRIUS PFISTER WAAGEN, SRN 10.12.1997 pdf dokument
ČS 14 33/86-593 2 Membránové plynomery veľkosť G 4 až G 160 ROMBACH Schlumberger Rombach GmbH, SRN 05.12.1997 pdf dokument
TSQ 128/96-226 - Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III s vyhodnocovacími jednotkami 8530, IT3L, IT3, ST3, Spider, 8525, Jaguar a Lynx Mettler Toledo AG, Švajčiarsko, Mettler Toledo GmbH, SRN, Mettler Toledo Inc., USA 01.12.1997 pdf dokument
TSQ 421/97-001 - Digitálne refraktometre RFM 100 a RFM 300, modely 110, 130, 310, 320, 330, 332, 340, 342 Bellingham & Stanley Ltd., Veľká Británia 28.11.1997 pdf dokument
TSQ 128/97-273 - Elektronické plošinové váhy typový rad PL... LIBRA, spol. s r.o., SR 28.11.1997 pdf dokument
TSQ 143/96-252 - Meracia ústredňa vo funkcii matematického člena prepočítavača množstva plynu INMAT 66 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 27.11.1997 pdf dokument
TCS 141/91-1058 2 Výdajné stojany rad MPD 3000 a MPD 89 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 25.11.1997 pdf dokument
TSQ 173/97-049 - Prevodník tlaku DIFF-EL PL, DIFF-EL PLS, DIFF-EL DP, DIFF-EL DPS Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko 25.11.1997 pdf dokument
TSQ 173/97-043 - Prevodník tlaku PRESS-EL PG(S), PRESS-EL PT(S), PRESS-EL PL(S) PRESS-EL PG(S), PRESS-EL PT(S), PRESS-EL PL(S), LEV-EL PG(S), LEV-EL PL(S), LEV-EL PD(S) 1002 Valmet Automation, Levec Inc., Fínsko 25.11.1997 pdf dokument
TCS 141/91-1057 4 Výdajné stojany rad MZ 6100 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 25.11.1997 pdf dokument
TCS 141/91-1059 2 Výdajné stojany rad 2400 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 25.11.1997 pdf dokument
TSQ 141/97-259 - Výdajné stojany na kvapalné plyny MZ 600x/LPG a 239x/LPG Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 25.11.1997 pdf dokument
TSQ 212/97-062 - Merací transformátor prúdu IMB 123 ABB Switchgear AB, Švédsko 20.11.1997 pdf dokument
TSQ 173/96-038 - Prevodníky tlaku CERABAR S PMC 731, CERABAR S PMP 731 Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co., SRN 18.11.1997 pdf dokument
TSQ 173/96-039 - Prevodníky tlakovej diferencie DELTABAR S PMD 230/235, DELTABAR S FMD 230/630/633 Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co., SRN 18.11.1997 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk