Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 142/93-052 - Viacvtokový vodomer na studenú vodu MTK E. Wehrle, SRN 14.09.1993 pdf dokument
TCS 220/92-1350 1 Meracia stanica elektromerov EMH Energie-Messtechnik GmbH, SRN 10.09.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1188 4 Kalorimetrické počítadlo merača tepla odovzdávaného vodou FAMET CP Diregt a.s., ČR 07.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-038 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu firmy Maddalena CD 92 TAR Maddalena S.r.l., Taliansko 02.09.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-040 - Skúšobné zariadenie na overovanie bytových vodomerov na teplú a studenú vodu firmy JUSTUR PIKOTERM Justur, SR 02.09.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-039 - Viacvtokový vodomer na teplú vodu DS 78 TRP Maddalena S.r.l., Taliansko 02.09.1993 pdf dokument
TCS 143/92-1256 1 Vírový plynomer WBZ 08 RMG Messtechnik GmbH, SRN 30.08.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-006 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla ETM 3.1 Elis Plzeň spol. s r.o., ČR 27.08.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-013 - Prístroj pre registráciu entalpie pary RTE 1.0 Elis Plzeň spol. s r.o., ČR 27.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-011 - Jednofázový indukčný elektromer na meranie činnej energie Typový rad CM 100 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-012 - Trojfázový indukčný elektromer na meranie činnej energie Typový rad MM 2000 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-013 - Trojfázový statický dvojsystémový elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzobným zariadením Typový rad ZFA 110 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-014 - Trojfázový statický trojsystémový elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzobným zariadením Typový rad ZMA 110 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-015 - Trojfázový statický trojsystémový elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzobným zariadením Typový rad ZMB 120 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-016 - Trojfázový statický dvojsystémový elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzobným zariadením Typový rad ZFB 210 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-017 - Trojfázový statický trojsystémový elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzobným zariadením Typový rad ZMB 210 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-018 - Trojfázový statický dvojsystémový elektromer kombinovaný na meranie činnej aj jalovej energie s elektr.sadzob.zariad. Typový rad ZFB 410 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-019 - Trojfázový statický trojsystémový elektromer kombinovaný na meranie činnej aj jalovej energie s elektr.sadzob.zariad. Typový rad ZMB 410 LGZ, Landis & Gyr Zug AG, Švajčiarsko 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 127/93-019 - Elektromechanické pásové váhy EFW 2e Pfister GmbH, SRN 25.08.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-035 - Skúšobňa vodomerov TEKO Tepelná energetika, odštepný závod Košice, SR 24.08.1993 pdf dokument
TCS 141/92-1228 3 Výdajný stojan Adast 4000 Adast Systems a.s., ČR 23.08.1993 pdf dokument
TCS 141/92-1196 3 Výdajný stojan Adast 896, 899 Adast Systems a.s., ČR 23.08.1993 pdf dokument
TSQ 132/93-004 - Prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele KEG Blefa GmbH, SRN 19.08.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1457 1 Váhy laboratórne s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia 822-43, 822-21 Kern, SRN 18.08.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-014 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla (vodná para, voda) DAMATROL MC 512 Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko 18.08.1993 pdf dokument
TSQ 111/93-003 - Meracie zariadenie pre meranie dĺžky plošných netkaných textílií PS-02, na linke KVL-R Kiwa a.s., SR 18.08.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-031 - Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny DIBAL 400 Novatronic, S.A., Španielsko 11.08.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-032 - Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny DIBAL 400 Novatronic S.A., Španielsko 04.08.1993 pdf dokument
ČS 14 33/83-451 1 Turbínové plynomery TZ J.B.Rombach Schlumberger Industries GmbH, SRN 03.08.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-012 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla PR 3401/Energic Krohne Messtechnik, SRN 02.08.1993 pdf dokument
TCS 141/91-1057 1 Výdajný stojan ET 200, MZ 4000, MZ 5000 Scheidt & Bachman GmbH, SRN 22.07.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-034 - Výdajný stojan Multi-E Oiltech, Rakúsko 22.07.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-009 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla LEC 3M-C5 Krakowska fabryka aparatów pomiarowych, Poľsko 20.07.1993 pdf dokument
TSQ 321/93-002 - Odporový snímač teploty s prevodníkom ako člen merača tepla TEMP-EL CNR Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko 15.07.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-010 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla odovzdávaného vodnou parou Steamtronic A, Steamtronic B OneSoft spol. s r.o., SR 15.07.1993 pdf dokument
TSQ 172/93-004 - Merač krvného tlaku TONO 40 0100 Chirana-Prema a.s., SR 15.07.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-002 1 Elektronický prepočítavač množstva plynu Misy RSP SEA a.s., ČR 09.07.1993 pdf dokument
TCS 142/92-1380 - Meradlo pretečeného množstva vodnej pary, studenej a teplej vody a meradlo pretečeného množstva plynu YF 100/RYG, YFA 11, vyhodnocovacia jedn. STLD alebo YFCT Rota-Yokogawa, SRN, Japonsko 04.07.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1305 1 Váhy laboratórne s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia PM 4000 Mettler, Švajčiarsko 02.07.1993 pdf dokument
TCS 143/92-1428 - Elektronický prepočítavač objemu plynu EPP-91, model A, B1, B2 Český plynárenský podnik s.p. Gas-měření, regulace o.z., ČR 28.06.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1384 1 Váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia Séria 510 Kern, SRN 24.06.1993 pdf dokument
TCS 141/92-1228 2 Výdajný stojan Adast 4000 Adast Systems a.s., ČR 23.06.1993 pdf dokument
TCS 141/92-1196 2 Výdajný stojan Adast s elektrickým počítadlom Logitron 896, 899 Adast Systems a.s., ČR 23.06.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-011 - Dvojokruhové kalorimetrické počítadlo merača tepla Maxtronic Onesoft spol. s r.o., SR 22.06.1993 pdf dokument
TSQ 221/93-010 - Trojfázový multifunkčný statický elektromer na meranie činnej energie LZM ...-FDW... EMH Elektrizitätszähler GmbH & Co. KG, SRN 21.06.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-011 - Vírový prietokomer na studenú a teplú vodu 10 VM 1000, 10 VT 1000 Fischer & Porter GmbH, SRN 20.06.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-013 - Vírový prietokomer na plyny 10 VM 1000, 10 VT 1000 Fischer & Porter GmbH, SRN 20.06.1993 pdf dokument
TSQ 144/93-012 - Prepočítavač množstva tekutín 50 VM 1000 Fischer & Porter GmbH, SRN 20.06.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-018 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu BV 15 T ZPA Dukla Prešov, SR 16.06.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-019 - Jednovtokový vodomer na studenú vodu BV 15 S ZPA Dukla Prešov, SR 16.06.1993 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk