Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 128/93-009 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu MARS Pfister Waagen GmbH, SRN 15.06.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-008 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla mwz 02 Eduard Schinzel GmbH, Rakúsko 15.06.1993 pdf dokument
TSQ 181/93-002 - Univerzálny zvukomer SA 110 Norsonic, Nórsko 10.06.1993 pdf dokument
TSQ 220/93-008 - Meracia stanica elektromerov Etalogyr 1002 Landis & Gyr, Švajčiarsko 10.06.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-023 - Plošinové váhy Typový rad H (H 400 a H 600 - prevedenia P1, P2, P4 a P5) Slov. elektrotechnické závody a.s., Krompachy 07.06.1993 pdf dokument
TSQ 121/93-029 - Závažie obchodné bežné V. triedy presnosti Janiš Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR 04.06.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-006 - Prevodník tlaku DC PRESS DP 2 DATACON Datacon spol. s r.o., ČR 03.06.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-006 - Elektromechanické váhy na meranie osových zaťažení cestných vozidiel VAMAST 1, riadiaca a vyhodn. jedn. DYNAMAX 1 alebo SMART syst. AM Znojmo, Ing. Mamrilla Alexander, ČR 02.06.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-010 - Prenosné váhy na meranie a kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel PT 300-DW Intercomp Corporation, USA 01.06.1993 pdf dokument
TSQ 222/93-007 - Trojfázový trojsystémový statický elektromer na meranie činnej energie 7 EC 4... Uher AG, Rakúsko 26.05.1993 pdf dokument
TSQ 131/93-001 - Výčapné nádoby sklenené LR 2013, LR 2227, LR 2339 LR Crystal a.s., SR 25.05.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-004 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla MPTE-93 Letecké opravovne š.p., SR 25.05.1993 pdf dokument
TCS 143/92-1268 - Elektronický prepočítavač objemu plynu Romet EVC Romet Ltd., Kanada 21.05.1993 pdf dokument
TCS 143/92-1269 - Elektronický prepočítavač objemu plynu Romet ECM Romet Ltd., Kanada 21.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-836 1 Výdajné stojany rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-836 2 Výdajné stojany rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-836 3 Výdajné stojany rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-836 4 Výdajné stojany rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-836 5 Výdajné stojany rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
CS 1410/90-837 1 Výdajné stojany s dvoma prietočnými meradlami rad 360, 370, 387, 390, 400 Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN 19.05.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1188 3 Kalorimetrické počítadlo merača tepla odovzdávaného vodnou parou FAMET CP Diregt a.s., ČR 17.05.1993 pdf dokument
TCS 141/91-920 2 Výdajný stojan ZS K, HD K Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 13.05.1993 pdf dokument
TCS 141/91-920 1 Výdajný stojan ZS K, HD K Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 13.05.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-024 - Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 12.05.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-025 - Skúšobňa prietočných meradiel Benzinol OTZ Žilina Benzinol a.s., OTZ, SR 12.05.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-023 - Piestové prietočné meradlo SM 100 Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 12.05.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-024 1 Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 12.05.1993 pdf dokument
TSQ 141/93-024 2 Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm GmbH, SRN 12.05.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-013 - Pneumaticko-mechanické násypné váhy s riadiacou a vyhodnocovacou elektronickou jednotkou Bulktronic 7 a tlačiarňou Epson FX 850 Konštrukčná rada AW/VW Chronos Richardson, SRN 11.05.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-017 - Elektromagnetický prietokomer MP - 103 Meris spol. s r.o., SR 09.05.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-021 - Skúšobňa prietokomerov ELITEX 2 Elitex š.p., ČR 06.05.1993 pdf dokument
TSQ 341/93-001 - Deštruktívny vlhkomer obilnín a olejnín HE-90 Pfeuffer GmbH, Mess- und Prufgeräte, SRN 03.05.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-020 - Elektronický prepočítavač objemu plynu Meterman 184/IS, 184/IS/RS/LI, 184/IS/RS, 184/m Instech Ltd., Veľká Británia 29.04.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-004 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu EVW - V Techem, SRN 22.04.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-003 - Jednovtokový vodomer na studenú vodu EVK - V Techem, SRN 22.04.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-001 - Merač pretečeného množstva tekutín so škrtiacimi orgánmi Mattech Mattech spol. s r.o., ČR 22.04.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1188 2 Kalorimetrické počítadlo merača tepla FAMET CP Diregt a.s., ČR 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1439 - Elektromechanické mostové váhy pre cestné vozidlá MCI FERONA s.p., ČR 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1460 - Elektromechanické plošinové váhy konštrukčný rad SBP LIBELA, Industria Tehtnic in Finomehanika, p.o., Slovinsko 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1461 - Stolné obchodné váhy GAMA LIBELA, Industria Tehtnic in Finomehanika, p.o., Slovinsko 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1462 - Váhy na počítanie kusov E2100/5ST LIBELA, Industria Tehtnic in Finomehanika, p.o., Slovinsko 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1463 - Plošinové váhy na počítanie kusov SBP LIBELA, Industria Tehtnic in Finomehanika, p.o., Slovinsko 19.04.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1466 - Elektromechanické obchodné váhy DIGI DS - 640 Teraoka Seiko Co, Ltd, Japonsko 19.04.1993 pdf dokument
TCS 311/91-1025 1 Kalorimetrické počítadlo merača tepla Termiflu - T Schlumberger, Francúzsko 15.04.1993 pdf dokument
TCS 311/91-1026 1 Kalorimetrické počítadlo merača tepla CF 200, CF 201, CF 202, CF 203 Schlumberger, Francúzsko 15.04.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-016 - Meradlo pretečeného množstva vodnej pary Diamond II Annubar Dieterich Standard, USA + Honeywell Inc., USA 14.04.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-005 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla MK-103 Meris spol. s r.o., SR 09.04.1993 pdf dokument
TSQ 140/93-006 - Skúšobné zariadenie pre overovanie vodomerov na teplú a studenú vodu RPZ Zenner Wasserzählerfabrik, GmbH, SRN 09.04.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-015 - Vírivý prietokomer na plyny 10 SG 5000 Fischer & Porter GmbH, SRN 08.04.1993 pdf dokument
TSQ 142/93-010 - Elektromagnetický prietokomer MAG-XM, MAG-XH, COPA-XM Fischer & Porter GmbH, SRN 08.04.1993 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk