Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 142/93-014 - Elektromagnetický prietokomer Full - MAG Fischer & Porter GmbH, SRN 08.04.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-002 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla s prevodníkom prietoku a tlaku SDBT, resp. SDBS STLD-301*E Yokogawa Electric Corporation, Japonsko 05.04.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-005 - Elektronický prepočítavač objemu plynu Superflo 2 Sovtex Automation, Rusko 05.04.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-003 - Matematický člen merača tepla s prevodníkom teploty SINEAX V 920 a analógovo-frekvenčným prevodníkom SINEAX V 56 TZA 305 Hartman & Braun, SRN 01.04.1993 pdf dokument
TSQ 222/93-005 - Trojfázový dvojsystémový indukčný elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzbovým zariadením ET311-2PTM ZPA Prešov š.p., SR 01.04.1993 pdf dokument
TSQ 222/93-006 - Trojfázový trojsystémový indukčný elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzbovým zariadením ET411-2PTM ZPA Prešov š.p., SR 01.04.1993 pdf dokument
TSQ 222/93-001 - Meracia stanica s automatizovaným mikropočítačom na skúšanie elektromerov CS-3F-200 VČE Cejchovna Skuteč + C&CS Liptovský Mikuláš + METRA Blansko, ČR 24.03.1993 pdf dokument
TSQ 143/93-002 - Elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu MISY RSP ČUP, Závod automatizační techniky, ČR 17.03.1993 pdf dokument
TCS 311/92-1201 1 Kalorimetrické počítadlo merača tepla KP 1.1 Škoda koncern Plzeň a.s., závod automatizácia, ČR 17.03.1993 pdf dokument
TSQ 311/93-001 - Kalorimetrické počítadlo merača tepla M3T 430.x Metra Blansko a.s., ČR 15.03.1993 pdf dokument
TSQ 321/93-001 - Odporové snímače teploty WBV1/6230, WBV1R/6248 Arthuc Krillo GmbH, SRN 15.03.1993 pdf dokument
TCS 128/92-1484 - Elektromechanické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C DISOMAT C CARL SCHENCK AG, SRN 15.03.1993 pdf dokument
TCS 142/92-1266 - Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu VM 3-5 V/1 Premex, s.r.o., SR 15.03.1993 pdf dokument
TSQ 122/93-007 - Mostové váhy pre cestné vozidlá MV-00 GAPA - Servis váh, ČR 10.03.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-004 - Elektromechanické váhy na meranie a kontrolu osových zaťažení cestných vozidiel VAM 7000-92 Ing. Rengevič - Váhy, SR 10.03.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-003 - Elektromechanické obchodné váhy LI/LIM Mettler-Toledo GmbH, Rakúsko 10.03.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-002 - Elektronické mostíkové váhy F, K, el. vyhodn.jednotka: IF, ID Mettler-Toledo GmbH, Rakúsko 10.03.1993 pdf dokument
TSQ 128/93-001 - Elektromechanické váhy na meranie a kontrolu kolesových alebo osových zaťažení cestných vozidiel WL 103 Haenni And Cie AG, Švajčiarsko 10.03.1993 pdf dokument
TSQ 240/93-001 - Elektronický časový spínač ECS 4E ZPA Dukla Prešov š.p., SR 08.03.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-001 - Merací prevodník pretlaku Valmet PRESS-EL SA BP 650b, DIFF-EL SD BPd 700 Valmet Automation Inc., Fínsko 05.03.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-002 - Merací prevodník pretlaku Valmet PRESS-EL ST, KG, SC, SG Valmet Automation Inc., Fínsko 05.03.1993 pdf dokument
TSQ 173/93-003 - Prevodník tlaku 2088 A a 2088 G Rosemount GmbH und Co., SRN 05.03.1993 pdf dokument
TSQ 181/93-001 - Zvukomer CRL 243/1 Cirrus, Veľká Británia 15.02.1993 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk